ESCOTA un Catering Social innovador com a iniciativa de Projecte
NORAI i Paradís

Té l’objectiu d’integrar a la societat i al món laboral, mitjançant la formació i la cultura marítima, a totes aquelles persones amb risc d’exclusió, millorant així la seva qualitat de vida i la del barri.

Per primera vegada s’uneixen en partenaria la institució pública – Museu Marítim de Barcelona, l’empresa privada -Paradís i el teixit associatiu del Raval – Projecte NORAI (MMB, la Fundació Surt i Impulsem, en col·laboració amb la Fundació Tot Raval) per una causa social.

SUBMERGEIX-TE en un projecte social en una experiència pionera en una comunitat en la gastronomia de qualitat
en la innovació x EMERGIR